Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání serveru  WINCOMP.CZ, se sídlem v Českých Budějovicích, J. Bendy 11, 370 05, IČ: 45033692, mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). WINCOMP.CZ se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránil.

Použití registračních informací

  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace WINCOMP.CZ nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek apod.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti WINCOMP.CZ a nejsou poskytovány třetím osobám.
  • WINCOMP.CZ si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany WINCOMP.CZ kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům WINCOMP.CZ.  WINCOMP.CZ tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
  • WINCOMP.CZ učiní maximum pro to, aby ochránil data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Práva uživatelů  serveru WINCOMP.CZ

Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje WINCOMP.CZ, právo písemně požádat WINCOMP.CZ o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm WINCOMP.CZ zpracovává.